Osebna zaščitna oprema

Požarne intervencije:

Zaščitna gasilska obleka

Texport Fire Twin Extreme

Zaščitni gasilski škornji

Haix Fire Flash Gamma, Hero, Eagle in Volkl ONE CS

Zaščitna gasilska čelada

Rosenbauer Heros Titan

Zaščitne rokavice za požarne intervencije

Holik Cheyenne Plus

tehnične intervencije in požari v naravi:

Zaščitna gasilska obleka

Texport Wildland

Zaščitni gasilski škornji

Haix Fire Flash Gamma, Hero, Eagle in Volkl ONE CS

Zaščitna čelada za tehnične intervencije in požare v naravi

MSA Gallet F2 X-TREM

Zaščitne rokavice za tehnične intervencije

Holik Lesley Plus

Osebna svetilka

Nightsearcher Ex

ROČNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA

Podkapa dvoslojna nomex