Ogljikov monoksid

OGLJIKOV MONOKSID –  TIHI UBIJALEC

Ogljikov monoksid ali CO je plin brez barve, vonja in okusa. Je gorljiv in toksičen. To pomeni, da ga s človeškimi čutili ne moremo videti, okusiti ali vonjati!

CO postaja za odraslega človeka toksičen pri vrednostih višjih od 50 ppm (0,005%). Vrednosti, katerim je človek izpostavljen nekaj ur in znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzročajo glavobol. Koncentracija CO, ki presega 400 ppm, pa so običajno za odraslega človeka že smrtne. 

CO se lahko v stanovanju pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peči na trdo gorivo, peči na naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan). Ogljikov oksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim zgorevanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil. 

Preventivno si lahko v bivalne prostore namestite javljalnike ogljikovega oksida (CO javljalniki). Namestijo se naj čim bližje višini glave oseb, ki bivajo v prostoru. Tako naj se v spalnicah ali otroških sobah javljanike CO namesti v višino glave na steno poleg postelje. 

 Vir: Gasilska zveza Slovenije