Mladina

Si želiš postati gasilec/gasilka?
Te zanima delo gasilcev, njihova oprema in vozila?

Pridruži se nam na gasilskih vajah, ki potekajo ob petkih in sicer za:
– cici gasilce od 16.30 do 17.30 (otroci od 3. do 6. leta),
– pionirje in mladince od 17.30 do 18.30 (mladina od 6. do 16. leta).

Gasilske vaje bodo nato potekale enkrat tedensko,
udeleževali se bomo gasilskih tekmovanj,
se družili na različnih srečanjih,
se zabavali na izletih in skupaj odraščali v prave pogumne gasilce in gasilke.


Več informacij spodaj ali na številki 070 710 362.
VLJUDNO VABLJENI.

Vključevanje mladih v gasilske vrste je ena izmed osnovnih nalog vsakega prostovoljnega gasilskega društva, čemur v našem prostovoljnem gasilskem društvu namenjamo veliko pozornost.

Zavedamo se, da je skrb za mladinske vrste ključnega pomena, saj prostovoljno gasilko društvo brez mladine nima prihodnosti.

V vrste mladih gasilcev se lahko vključijo vsi otroci, ki si želijo spoznati gasilsko delovanje, opremo in tehniko, osnove prve pomoči, druge veščine, itd.

Otroci se pod vodstvom mentorjev skozi različne aktivnosti učijo zdrave tekmovalnosti in pozitivnega odnosa do sočloveka. V prostovoljnem gasilskem društvu želimo omogočiti vsestranski razvoj mladih za odgovorno delo v gasilski organizaciji in družbi. Prav tako se mladi naučijo odgovornega prevzemanja funkcij, spodbuja se jih k prostovoljstvu ter aktivnemu načinu življenja. V delo z mladimi gasilci so na različnih področjih vključeni tudi njihovi starši.

V našem društvu so vključeni otroci:

 • od 3. leta do 6. leta kot cici gasilci,
 • od dopolnjenega 6. leta do dopolnjenega 11. leta kot pionirji gasilci,
 • od dopolnjenega 11. leta do dopolnjenega 16. leta kot mladinci gasilci,
 • od dopolnjenega 16. leta do 18. leta kot gasilci pripravniki.

Aktivnosti

GASILSTVO

 • spoznavanje in uporaba gasilske opreme,
 • spoznavanje zgodovine in organiziranosti gasilstva,
 • požarna preventiva,
 • osebnost gasilca,
 • osnove prve pomoči,
 • pridobivanje preventivnih značk,
 • opravljanje veščin,
 • pridobivanje znanj za nazive pionir, mladinec in gasilec pripravnik,
 • sodelovanje na gasilskih tekmovanjih in druženjih, kjer se srečajo z mladimi gasilci drugih gasilskih društev.

 

OSTALE DEJAVNOSTI

 • športne dejavnosti,
 • družabna srečanja
 • delavnice,
 • srečanja z mladimi gasilci znotraj GZ in s pobratenimi društvi,
 • sodelovanje pri slovesnostih v društvu.

Mladinski občni zbor 2020:

Vaje:

Pridobivanje preventivnih značk in prva pomoč:

Druženje in delavnice:

Tekmovanja: