Zgodovina

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEVNICA

Ustanovnljeno 1879

Najstarejše gasilsko društvo v občini Sevnica je prav sevniško. Mesto je bilo v preteklosti pogosto žrtev požarov. Najstarejši zapis sega v leto 1763. Zaradi neprevidnosti neke krojačice je požar upepelil ves trg. Ostali sta samo cerkvi, gradova in tri hiše. Leta 1854 je trg spet pogorel. Takrat je pogorela tudi župnijska cerkev. Zaradi požara se Sevnica dolgo ni opomogla. Šele v času, ko so začeli graditi železnico do Siska, je mesto zopet zaživelo.

O ustanovitvi sevniškega društva je izredno malo zapisanega, ker se zapisi niso ohranili. Našla so se Pravila za prostovoljno požarno brambo v Sevnici. Letnica ustanovitve Gasilskega društva Sevnica je še danes sporna. Najverjetnejša je letnica 1879, nahajajoča se v zemljiški knjigi občinskega sodišča Sevnica. Gasilsko društvo Sevnica vodi kot letnico ustanovitve 1879.

Ohranil se je zapisnik občnega zbora Prostovoljne gasilske čete Sevnica, ki je potekal 26. januarja 1936. Takratna članarina za redne člane je znašala mesečno 1,50 din, za podporne člane pa je bila 5 din. Temelji gasilskega doma so bili postavljeni že pred drugo svetovno vojno. Po vojni se je gradnja nadaljevala pod vodstvom zagnanega predsednika Jožeta Smodeja. O delovanju društva je napisanih več kronik, ki so izšle ob 100-letnici, 120-letnici sevniškega društva in leta 2003, ko je zaključil uspešno 30-letno vodenje društva predsednik Anton Koren.

Danes je PGD Sevnica osrednja gasilska enota v občini Sevnica, razvrščena v 4. kategorijo gasilskih enot, prav tako pa opravljamo dejavnosti GEŠP enote. V operativni enoti deluje 59 ustrezno usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev. PGD Sevnica že od leta 1997 opravlja naloge GEŠP enote, kar pomeni smo s strani URSZR pooblaščeni za izvajanje posredovanj v primeru  prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi ter nesreč na in iz vode. GEŠP naloge opravljamo na področju občine Sevnica, Radeče ter delu občine Šentjur pri Celju. V enoti deluje tudi potapljaška enote ter enota za reševanje z vrvno tehniko. Letno operativna enota opravi povprečno 140 intervencij.

Predsedniki od ustanovitve do danes

Ime In priimekod letado leta
Anton Smrekar, inž.1879
Franc Barovič
Henrik Šmuk
Pavel Fabiani
Ludvik Smole
Lovro Krulej19111919
Anton Dokler19191920
Ernest Krulej19201921
Maks Kovač19211923
Rudolf Cipmeršek19231932
Alfonz Kastelic19321934
Rudolf Cimperšek19341938
Josip Kladnik19381941
Jože Smodej19451974
Anton Koren19742003
Štefan Teraž2003

Poveljniki od ustanovitve do danes

Ime in priimekod letado leta
Alafonz Kastelic19291931
Edi Livijo19311933
Anton Gabrič19331933
Alfonz Kastelic1933
Ivan Ostrovršnik19451951
Stane Blaznik19511960
Hinko Koren19601961
Stane Blaznik19611963
Martin Žnidaršič19631966
Dominik Češek19661969
Anton Popelar19691970
Anton Šeško19701973
Martin Žnidaršič19731990
Janko Stopar19902000
Martin Ivnik20002003
Robert Orešek20032018
Tadej Strniša20182019
Rok Štirn2019