Info

PGD Sevnica je gasilsko društvo 4. kategorije in osrednja gasilska enota v Občini Sevnica

V operativni enoti deluje 59 ustrezno usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev. PGD Sevnica že od leta 1997 opravlja naloge GEŠP enote, kar pomeni smo s strani URSZR pooblaščeni za izvajanje posredovanj v primeru  prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi ter nesreč na in iz vode. GEŠP naloge opravljamo na področju občine Sevnica, Radeče ter delu občine Šentjur pri Celju. V enoti deluje tudi potapljaška enote ter enota za reševanje z vrvno tehniko. Letno operativna enota opravi povprečno 140 intervencij.

Naslov

Kvedrova 25, 8290 Sevnica

Telefon

(07) 816 05 20

Poveljnik: Rok Štirn

Tel: 031 553 074

Predsednik: Štefan Teraž

Tel: 041 650 105

Dežurni telefon

051 696 112